Afslutningsfesten 14. april 2007. I forgrunden ses Sonja og gemalen Torsten Løve Hansen. Løven var klubbens kasserer 1974 - 2012, en post som han, med meget stor faglig og menneskelig dygtighed, bestred igennem alle de 38 år, han sad i bestyrelsen.