I 1950'erne var det næsten kutyme, at CERES inviterede århusianske skolebørn på virksomhedsbesøg i skolernes sommerferie. Som afslutning på besøget fik vi lov til at drikke alle de sodavand, vi kunne, hvilket ofte bevirkede efterfølgende opkast eller myldrerbæ.
På billedet ses Bjørn Wenzel under Festugen i Den Gamle By i 1969 umiddelbart efter at have halet den første CERES-aftale i land for beboerne på Teknisk Kollegie på Dalgas Avenue.
Efterfølgende blev det til over 30 CERES-besøg.