Ved Leos begravelse i Johannes Kirken deltog mange både tidligere og nuværende medlemmer af RBC.
Senere vil der her på vores hjemmeside følge en nekrolog under vores side HISTORIE.